5.7 Buitenschoolse activiteiten

Er zijn buiten het reguliere basis lesprogramma ook andere zaken die erg nuttig, leerzaam en leuk voor de kinderen zijn. Daar zijn team en ouders nauw bij betrokken:

 • Schoolgezinsdienst
  Ieder jaar is er een speciale kerkdienst voor de kinderen.
  De kinderen en leerkrachten zijn vaak al lang van tevoren bezig met de voorbereidingen en zijn er erg enthousiast over, omdat het aansluit bij hun belevingswereld.

 • Projectweek
  Jaarlijks houden we een gezamenlijke projectweek voor de hele school. Thema's uit de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld techniek, onze omgeving, bouwen, 112 hulpdiensten, gehandicapten, muziek, Afrika en water. Tijdens die projectweek gaan we soms op excursie en nodigen we ook diverse mensen en diensten uit om naar onze school te komen. De projectweek sluiten we af met een ouderavond.

 • Verkeersexamen
  Groep 7 neemt jaarlijks deel aan het Verkeersexamen, dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch examen.

 • Toernooien
  We nemen deel aan een aantal sporttoernooien die in de gemeente Overbetuwe georganiseerd worden. We vinden het goed dat kinderen leren kennismaken met diverse takken van sport. We doen, bij voldoende aanmeldingen, mee aan voetbal-,  en volleybaltoernooien. Deze toernooien vinden buiten schooltijd plaats. De hulp van ouders wordt dan ingeroepen om bijv. een groepje kinderen te begeleiden.

 • Sportdag
  Voor de groepen 1 t/m 8 organiseren we een eigen sportdag (Koningsspelen) rond de school.

 • Avondvierdaagse
  Een ander jaarlijks gebeuren is de Avondvierdaagse. In schoolverband lopen we hier mee met de 2 ½ , de 5 en de 10 km. Met de wandelaars maken we van de intocht altijd iets vrolijks.

 • Startfeest
  Inmiddels is het Startfeest al een traditie aan het worden. Het Startfeest wordt aan het begin van het schooljaar gehouden. Voor de kinderen, maar ook de ouders, worden allerlei spelletjes georganiseerd
 • Boomfeestdag
  Binnen de gemeente Overbetuwe is een rooster gemaakt voor de viering van boomfeestdag. Eens in de drie jaar zijn de scholen uit Herveld aan de beurt. Deze dag benadrukken we het nut van bomen en openbaar groen.
 • Schoolreizen
  Onze schoolreizen zijn altijd weer een hoogtepunt in het schooljaar. Soms blijven we in de buurt van onze dorpen, een andere keer gaan we met de bus op pad. Voor het schoolreisje wordt een bedrag van de ouders gevraagd. Hiermee wordt de entree en de busreis betaald.

 • Schoolkamp
  Groep 7 en 8 gaan eens per twee jaar op schoolkamp naar een bungalowpark. Eén van de doelen van het schoolkamp is de omgang met elkaar te bevorderen. Onder leiding van een leerkracht of een ouder bewoont een groepje kinderen een bungalow. Het dagelijks leven verzorgen we met elkaar. Hier blijkt dan vaak dat kinderen op specifieke terreinen bepaalde talenten hebben. Acceptatie van elkaar is erg belangrijk. Daarnaast heeft ieder schoolkamp een thema, waar alle kinderen aan werken.
 • Excursies
  In het kader van de wereldoriëntatie worden excursies gemaakt in de omgeving. Ouders worden gevraagd bij het vervoer te assisteren. We bezochten al eens een imker, geitenfokker, akkerbouwbedrijf, fruitteeltbedrijf, de veiling, het gemeentehuis en bedrijven in de buurt. Aan de excursie gaat meestal een voorbereiding op school vooraf.

 • Indië-monument
  De school heeft het monument aan het Europaplein in Andelst geadopteerd. Jaarlijks organiseert de school een herdenking. “Opdat wij niet vergeten” past in het kader van het geschiedenisonderwijs / burgerschap.

 

<< terug