Met plezier naar school

Een fijne plek creëren voor leerlingen, dat is het uitgangspunt van de Clara Fabriciusschool. Samen - ouders, leerkrachten en leerlingen - werken we aan een veilige plek: een school waar kinderen mogen groeien, plezier hebben, kwalitatief onderwijs krijgen en waar iedereen respect heeft voor elkaar.   

Maak een vrijblijvende afspraak

 

 

 

 

 

Groeien

Wij zien jouw kinderen graag groeien. En om te groeien is ruimte en aandacht nodig. Daarom krijgen onze leerlingen alle tijd en ruimte om zichzelf sociaal én emotioneel te ontwikkelen. Zo ontdekken ze wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en waar hun talenten liggen. Groeien op De Clara Fabriciusschool doen we door: 

  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • bewustwording van eigen gevoelens en interesses
  • het leren omgaan met eigen emoties
  • het ontwikkelen van het inlevingsvermogen
  • het weerstaan van de sociale druk en het oplossen van conflicten 
  • verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap)

Leerlingen leren zo omgaan met zichzelf en met anderen.  

‘’Leerlingen krijgen alle tijd en ruimte voor sociale én emotionele ontwikkeling.’’

 

 

 

 

Plezier

Een plezierige schooltijd is erg belangrijk. Het zorgt voor blije leerlingen. En wanneer kinderen lekker in hun vel zitten, leren zij makkelijker. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen later met plezier terugkijken naar hun basisschooltijd. Naast plezier vinden wij het belangrijk dat onze school een veilige omgeving biedt.


 

 

 

 

Kwaliteit

Om onze leerlingen te laten groeien, is kwalitatief onderwijs nodig. Ons team van leerkrachten is op de hoogte van alle ins en outs in het onderwijsland. We blijven leren, bezoeken vakbeurzen en volgen trainingen en cursussen. Indien nodig passen wij ons onderwijsaanbod aan. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen altijd centraal. Het aanbod sluit aan bij de kinderen, de groep en de school.

Ook dagen wij elke leerling uit op zijn of haar niveau. Hierbij letten we op de talenten van ieder kind en passen we het aanbod aan voor kinderen die meer moeite ervaren met leren. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij de mogelijkheden. Naast de kernvakken rekenen, taal en spelling, is er ook aandacht voor wereldoriëntatie, creatieve vorming en bewegingsonderwijs.   

Ontmoet ons team

 

 

Respect

Iedereen is uniek. Verschillen omarmen én respecteren we. Respect betekent waardering hebben voor de ander en rekening houden met elkaar. Wederzijds respect tussen kinderen, leerkrachten en ouders vinden wij essentieel. Het bepaalt de relatie tussen jezelf, de ander en de omgeving.

Dit wordt bevestigd door  de onderwijsinspectie. Zij schrijven het volgende in het inspectierapport: 

"De sfeer op de Clara Fabriciusschool is goed. Leraren en leerlingen gaan respectvol met elkaar om."