2.2 Het klimaat van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij proberen op school een huiselijke, ongedwongen sfeer te creëren, waarin kinderen zich veilig en geborgen weten. Dán kan een kind zich het best ontwikkelen. Het inbrengen van eigen ideeën wordt zeer gewaardeerd. 
Net als thuis moet er op school regelmaat zijn. Er zijn gedragsregels die gerespecteerd dienen te worden.
Op onze school geldt deze regel: Je mag elkaar niet storen, niet door je gedrag, je taal of je houding.
Binnen deze regel hebben we eigenlijk het hele scala aan regels en afspraken gevangen. Deze regel geldt voor iedereen, dus ook voor leerkrachten en ouders.
Waar de regel overtreden wordt, melden we dit aan elkaar. Over het waarom moet gepraat kunnen worden.
We accepteren geen enkele vorm van geweld. Problemen los je al pratend, op een goede manier met elkaar op. Natuurlijk leren we de kinderen de vaardigheden die dit mogelijk maken.
We werken op school met een pest-protocol. De werkwijze van dit protocol vindt u op de pagina 'Pest-protocol'
Leerkrachten worden aangesproken met meester of juf, gevolgd door de voornaam. De toon waarop iets wordt gezegd, is belangrijker dan de vorm, mits dit beleefd blijft.
De school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen.
Zelfvertrouwen, zelfkennis, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zijn belangrijke te ontwikkelen aspecten.

<< terug