2.1 Uitgangspunten

De Clara Fabriciusschool is een Protestants Christelijke school voor basisonderwijs en staat open voor ieder kind, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.
Wij verwachten wél van ouders die hun kind op onze school plaatsen, dat zij zich kunnen vinden in de identiteit van onze school.
Het individuele kind heeft bij ons prioriteit, mensen zijn immers allemaal verschillend.
Ieder kind moet zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen.
We willen kinderen zoveel als mogelijk en wenselijk is binnen onze school naar hun capaciteiten, onderwijs bieden.
Wij staan voor onderwijs dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs, waarbij wij niet alléén kijken naar de capaciteiten van het kind, maar waarbij ook het welzijn een belangrijke rol speelt.
<< terug