1.5 Het schoolgebouw

U kunt hier een digitale rondleiding door de school volgen.

Er is één ingang in het gebouw. Tussen de twee kleuterlokalen is een extra uitgang naar het kleuterspeelplein. Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie, waarmee we, in geval van een calamiteit, de hele school kunnen waarschuwen. Het gebouw kan dan in korte tijd veilig ontruimd worden. Aan het begin van elk schooljaar oefenen we dit met de kinderen. De toiletgroepen van de kleuters zijn uitgerust met een douche. Reservekleding is ook altijd op school aanwezig. De gangen en hallen van de school worden ook voor onderwijs-doeleinden benut. Deze werkplekken worden vooral gebruikt bij het zelfstandig werken en bij opdrachten waar kinderen samenwerken. Ook zijn de podiumochtenden en creamiddagen in de hal.

In het gebouw is een optimaal WIFI-bereik, dit is nodig voor om de Chromebooks. Iedere groep heeft de beschikking over een touchscreen. De intern begeleider heeft een eigenruimte met daarin de Orthotheek. De directiekamer bevindt zich rechts van de hoofdingang. Er is een aparte personeelskamer. De kamer bij de kleuterhal wordt gebruikt door Intraverte, kinderfysiotherapeut en schoollogopedie.

 

<< terug