1.3 Identiteit

Onze school is een protestants christelijke basisschool, waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. 

Op onze school worden, naast de gewone liederen, ook geestelijke liederen gezongen en bijbelverhalen verteld. We vertellen de Bijbelverhalen en vertalen dit naar de huidige tijd: hoe gaan we met elkaar om, wat kunnen we uit de verhalen leren en hoe passen wij dit toe in onze wereld.

Dagelijks wordt er tijd aan godsdienstige vorming besteed. De dag wordt in alle groepen begonnen en beëindigd met gebed. Meestal houden wij de kerstvieringen in de Protestantse Kerk van Herveld.(Groep 1 t/m 4 heeft het ene jaar de kerstviering op school en het andere jaar in de kerk. Groep 5 t/m 8 viert altijd kerst in de kerk) Daarnaast wordt er jaarlijks een schoolgezinsdienst gehouden. Deze dienst is helemaal op de kinderen afgestemd. 

Onze school wordt bevolkt door een zeer gemengd gezelschap. Zowel gezinnen die niet kerkelijk zijn, als kerkelijk meelevende gezinnen met zeer verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd.

<< terug