Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Logo basisschool Clara Fabricius

De school waar je groeit!


Oudercommissie

De oudercommissie

De taak van de ouderraad is het verlenen van hand- en spandiensten en het ondersteunen op organisatorisch gebied bij allerlei activiteiten. De vergaderingen zijn openbaar. De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage (€ 20,00 per kind, na 31 januari wordt de ouderbijdrage €10,00) in overleg met het team. (Zie reglement oudercommissie)

 

Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar van de ouders gevraagd. Dit geld stelt de school in staat om de excursies, Sinterklaas - en Kerstviering, sportdag en extra spelmateriaal te financieren.

 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de directie vastgesteld. De oudergeleding van de MR heeft hier instemmingsrecht in. 

 

De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders: 

 

Voorzitter
Greet Maassen

 

Secretaris

Kim van Rekum

Marjolijn van Elk 

 

Penningmeester
Mariëlle Derksen

 

Overige leden
Petra Berends

Corina Besselink

Trudy Crum

Dick ten Dam

Stella Janssen

Daniëlle Kulk

Patricia Meijer

Moss Tijssens

Pieter Paul van de Wal  

 

De oudercommissie is te bereiken via: oc@clarafabriciusschool.nl 

    Toelichting op de cookies  Privacydocument

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen