Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Logo basisschool Clara Fabricius

De school waar je groeit!


Trivium

Stichting Trivium

 

Onze school maakt vanaf 1 augustus 2008 deel uit van de stichting Trivium, die in deze regio van Gelderland Christelijk onderwijs mogelijk maakt. Bij deze stichting behoren 14 scholen, verdeeld over 5 verschillende gemeenten. De stichting wordt geleid door een directeur-bestuurder, die de directeuren van de afzonderlijke scholen ondersteunt bij het verzorgen van goed onderwijs op school.

 

Het Algemeen Bestuur bestuurt vooral op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de onderwijsorganisatie is in handen van directeur-bestuurder. De directeuren van de basisscholen zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en beheer van hun basisschool.

 

Visie op het bestuurlijk functioneren van Trivium

 

De basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard. Dat willen we graag zo houden. We kennen de kleinere scholen in de dorpskernen, zoals de Gravin van Rechterenschool in Appeltern, de Meeuwenberg in Driel en de Terebint in Wamel. Daarnaast de basisscholen in Wageningen die wat betreft omvang (de Johan Friso met 425 leerlingen) of wat betreft achtergrond van de leerlingen (Ireneschool met 30 % allochtone afkomst) sterk verschillen van de eerder genoemde scholen. Deze eigenheid van scholen willen we binnen Triviumverband behouden.  

 

In de bestuursfilosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van beleid. Waar mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen gelegd op schoolniveau (bij de directie). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen en efficiencyvoordelen te behalen. Ook kunnen bovenschools risico’s in exploitatie en instandhouding van scholen worden gespreid. 

 

Kernpunten van beleid

 

Trivium is, zoals gezegd, een jonge onderwijsorganisatie. Veel zal nog ontwikkeld moeten worden. Enkele kernpunten van beleid zijn: -Personeel is 'het kapitaal' van onze organisatie. Wanneer we onderwijskwaliteit willen leveren zullen we daarin moeten investeren.-Opleiding en ontwikkeling van mensen vormen de essentie van ons personeelsbeleid, sterk management is een voorwaarde voor een goede schoolontwikkeling. -Ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de scholen heeft hoge prioriteit in de komende jaren.

 

In de komende periode zullen deze punten gezamenlijk verder worden uitgewerkt. Op schoolniveau overlegt de directeur met de medezeggenschapsraad inzake het gevoerde en te voeren schoolbeleid. 

 

 

Bereikbaarheid

Bestuurscentrum Trivium 

Beatrixstraat 13, 6671 AC Zetten 

Postadres: Postbus 16, 6670 AA Zetten 

T: (0488) 42 06 12

E:info@trivium-onderwijs.nl 

  Toelichting op de cookies  Privacydocument

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen