Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Logo basisschool Clara Fabricius

De school waar je groeit!


Resultaten

Resultaten van ons onderwijs

 

Cijfers

Het naar buiten treden met cijfers over onderwijsresultaten is een gevoelige zaak. Niet omdat wij bang zouden zijn dat de resultaten tegenvallen, integendeel, in doorsnee liggen onze resultaten op of boven het landelijk gemiddelde.

De kille cijfers hebben echter betrekking op groepen kinderen, die verschillen in aanleg en capaciteit.

Ons uitgangspunt dat ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen, houdt in dat een kind met beperkte capaciteiten, tóch onze basisschool kan doorlopen.

Dat dit de gemiddelde resultaten van onze school drukt, vinden wij van ondergeschikt belang.

Het vinden van passend vervolgonderwijs voor alle kinderen, is voor ons belangrijker dan cijfers.

Om tóch te voldoen aan de vereiste om de resultaten van ons onderwijs te publiceren, kunt u hieronder de cijfers van de meest recente CITO eindtoetsen vinden.

 

Cito-uitslagen

 

2007: Gemiddelde score:           535,8
2008: Gemiddelde score:           535,9
2009: Gemiddelde score:           535,2
2010: Gemiddelde score:           536,0
2011: Gemiddelde score:           535,6  
2012: Gemiddelde score:           535,2
2013: Gemiddelde score:           531,6
2014: Gemiddelde score:           541,2

We hechten er weinig waarde aan, maar volgens het onderzoek van professor Jaap Dronkers scoren we een 7,0. Waar we wel waarde aan hechten is dat we 100% van alle kinderen aan de Cito eindtoets laten deelnemen.  

 

Waar gaan de kinderen na groep 8 heen?

 

Cursusjaar

2010-2011

Cursusjaar

2011-2012

Cursusjaar

2012-2013

Cursusjaar 2013-2014

BBL/KBL

6

BBL/KBL

7

BBL/KBL

10

BBL/KBL

4

Mavo

4

Mavo

3

Mavo

6

Mavo

4

Havo

9

Havo

9

Havo

5

Havo

9

VWO+

4

VWO+ /

Gymnasium

5

Havo / VWO

1

Havo / VWO

4

 

 

VWO

5

VWO+ / Gymnasium

3

 

 

 

 

SO

1

 

 

Totaal

23

Totaal

24

Totaal

28

 

24

De inspectie

Op 13 januari 2011 heeft de inspectie onze school bezocht. De inspectie was zeer tevreden over onze school. De conclusie van de inspectie is:
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Clara Fabricius op de onderzochte onderdelen in alle opzichten tenminste op orde en in veel opzichten zelfs in hoge mate op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse. De inspectie concludeert tevens dat de naleving van de wet- en regelgeving voor de standaard gecontroleerde onderdelen op orde is.  

Het volledige rapport van de inspectie is hier te downloaden.  Toelichting op de cookies  Privacydocument

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen