Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Logo basisschool Clara Fabricius

De school waar je groeit!


De School

1 De school…

 

1.1       Het ontstaan van onze school

De school is opgericht in 1873 onder de naam Nederlands Hervormde school, dankzij een financiële gift van jonkvrouw Clara Fabricius van Heukelum.

De school was gevestigd aan de Schoolstraat in Herveld.

In 1971 werd het huidige gebouw betrokken en werd de school vernoemd naar de jonkvrouw. Niet lang na de oprichting droeg jonkvrouw Clara Fabricius van Heukelum het beheer van de school over aan de Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk van Herveld.

De schoolvereniging werd in 1966 opgericht. Zij kreeg als voornaamste taak het beheren en in stand houden van de school.

In 1984 werd de school uitgebreid met lokalen voor kleuters in het kader van de integratie van kleuter en lager onderwijs tot basisonderwijs. In 2008 werd besloten om verder te gaan onder stichting Trivium.

 

1.2       Schoolbestuur

Wij zijn met 13 andere scholen verenigd in Stichting 'Trivium'.

Aan het hoofd staat een algemeen directeur. Op het bestuurscentrum werken behalve de algemeen directeur ook twee schooldirecteuren( parttime) eensecretaresse, en een administratief medewerker ( parttime). De directeuren vormen met elkaar het directieoverleg (DO). Zij maken samen met de algemeen directeur het beleid van de stichting.

 

 

 

1.3    Identiteit

Onze school is een protestants christelijke basisschool, waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Op onze school worden, náást de gewone liederen, óók geestelijke liederen gezongen en bijbelverhalen verteld. We vertellen de Bijbelverhalen en vertalen dit naar de huidige tijd: hoe gaan we met elkaar om, wat kunnen we uit de verhalen leren en hoe passen wij dit toe in onze wereld?
Dagelijks wordt er tijd aan godsdienstige vorming besteed. De dag wordt in alle groepen begonnen en beëindigd met gebed.
Meestal houden wij de kerstvieringen in de Protestantse Kerk van Herveld (Groep 1 t/m 4 afwisselend met school). Daarnaast wordt er jaarlijks een schoolgezinsdienst gehouden. Deze dienst is helemaal op de kinderen afgestemd.
Onze school wordt bevolkt door een zeer gemengd gezelschap. Zowel gezinnen die niet kerkelijk zijn, als kerkelijk meelevende gezinnen met zeer verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd.


1.4  Ligging van de school                 

De school ligt in een rustige omgeving met veel ruimte om het gebouw waar de kinderen kunnen spelen. Vanuit de woonwijk 'De Planetenbuurt' is de school goed en veilig te bereiken. Aan de noordkant is de school via het Dorpsplein te bereiken. Wij raden ouders, die de kinderen met een auto naar school
brengen, aan dit via het Dorpsplein te doen.

Daar is volop parkeergelegenheid.  Het is niet toegestaan om uw auto aan de achterkant van

“De Hoendrik”, langs het basketbalveld te parkeren, dit in verband met de veiligheid. Aan de oostzijde van de school en achter “de Hoendrik” bevinden zich, grenzend aan het schoolterrein twee speelterreinen, die in de pauze ook door de kinderen van de groepen 6 t/m 8 gebruikt kunnen worden.

 

1.5       Het schoolgebouw

Er is één ingang in het gebouw. 

Tussen de twee kleuterlokalen is een extra uitgang naar het kleuterspeelplein.

Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie, waarmee we, in geval van een calamiteit, de hele school kunnen waarschuwen. Het gebouw kan dan in korte tijd veilig ontruimd worden. Aan het begin van elk schooljaar oefenen we dit met de kinderen.

De toiletgroepen van de kleuters zijn uitgerust met een douche. Reservekleding is ook altijd op school aanwezig.

De gangen en hallen van de school worden ook voor onderwijs-doeleinden benut. Deze werkplekken worden vooral gebruikt bij het zelfstandig werken en bij opdrachten waar kinderen samenwerken.

In ieder lokaal zijn computers te vinden die verbonden zijn met het computernetwerk.

Deze computers bevatten software die door verschillende groepen wordt gebruikt, zoals speciale programma’s voor lezen, taal, spelling en rekenen.

De intern begeleider en de remedial teacher hebben beiden een eigen

ruimte met daarin de orthotheek.[1]
De directiekamer bevindt zich rechts van de hoofdingang. Er is een aparte personeelskamer.[1] Hulpmiddelen, methoden en studiemateriaal voor speciale zorg aan kinderen.   
 Toelichting op de cookies  Privacydocument

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen