Waarom een SchoolWiki?

Onze SchoolWiki vervangt de 'ouderwetse' schoolgids en is bedoeld om aan te geven waar onze school voor staat (informeren) en waarop u ons mag aanspreken (verantwoorden). De bedoeling van de SchoolWiki is een beeld te schetsen van de school, zoals die in werkelijkheid is. 

Scholen zijn niet allemaal gelijk. Ze verschillen in de manier van werken, sfeer en in wat de kinderen er leren. De basisschool is een stukje van je leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Het maakt dus een belangrijk deel uit van een kinderleven. Een school kies je daarom met zorg! Daarom vertellen wij u in deze Schoolwiki:

  • hoe het traject er op onze school uit ziet, dat leidt tot verwezenlijking van de doelstellingen die de wet ons stelt;
  • welke methoden wij daarbij hanteren;
  • welke zaken wij belangrijk vinden;
  • hoe wij met elkaar omgaan;
  • wat wij van leerkrachten, leerlingen en ouders verwachten.

Voor aanvullende suggesties, die bijdragen aan verbetering staan wij open!

Aarzelt u niet om contact op te nemen met de directie of de leerkracht van uw kind.


Team Clara Fabriciusschool

 

<< terug