6.1 Cijfers

Het naar buiten treden met cijfers over onderwijsresultaten is een gevoelige zaak. Niet omdat wij bang zouden zijn dat de resultaten tegenvallen, integendeel, in doorsnee liggen onze resultaten op of boven het landelijk gemiddelde.

De kille cijfers hebben echter betrekking op groepen kinderen, die verschillen in aanleg en capaciteit.

Ons uitgangspunt dat ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen, houdt in dat een kind met beperkte capaciteiten, tóch onze basisschool kan doorlopen.

Dat dit de gemiddelde resultaten van onze school drukt, vinden wij van ondergeschikt belang.

Het vinden van passend vervolgonderwijs voor alle kinderen, is voor ons belangrijker dan cijfers.

Om tóch te voldoen aan de vereiste om de resultaten van ons onderwijs te publiceren, kunt u hieronder de cijfers van de meest recente CITO eindtoetsen vinden.

<< terug