5.1 Het team

Een groot deel van het huidige team werkt al een aantal jaren met elkaar. We kennen elkaar en weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Nieuwe collega’s worden goed ingewerkt.

Vervanging bij ziekte, verlof of anderszins
Het ziekteverzuim op onze school is laag. In geval van ziekte treedt het vervangingsprotocol in werking. Een aantal teamleden heeft recht op compensatiedagen. In dat geval wordt de betreffende leerkracht vervangen.

Begeleiding en inzet van studenten van Pabo’s[1].
Jaarlijks wordt de school gevraagd mee te werken aan het opleiden van nieuwe leerkrachten. Wij vinden het een goede zaak om jonge collega’s op te leiden. Het contact met Pabo’s is voor modern onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid voor de door de student gegeven lessen ligt altijd bij de groepsleerkracht. Op school hebben wij een Interne Coach en Opleider (ICO) die de studenten beoordeeld en begeleid. Dit gebeurt onder andere met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB). Op de website staat ons ICO-beleidsplan

Nascholing
Regelmatig volgen teamleden cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen en hun deskundigheid te bevorderen. Deze scholing vindt meestal buiten de schooluren plaats. Komt het tóch voor dat er een leerkracht afwezig is, dan wordt voor vervanging gezorgd.

[1]
Pedagogische Academie voor Basisonderwijs


<< terug