2.6 Het team

Het huidige team bestaat uit veertien leerkrachten. Het is een goede combinatie van jonge én wat oudere leerkrachten. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor de kinderen en het onderwijs.

Omdat we samen meer weten dan alleen worden er regelmatig vergaderingen en studiedagen gehouden, waarin we de organisatorische zaken en onze leerlingen met elkaar doorspreken.

Door het volgen van cursussen en nascholing werken we aan deskundigheidsbevordering en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Er is een intern begeleider (IB-er). Zij houdt zich specifiek bezig met kinderen die extra zorg nodig hebben. Daarbij begeleidt zij niet alleen de kinderen, maar ook de collega's. Zij heeft in het gebouw een aparte werkruimte. 

<< terug