2.5 Schoolorganisatie

Onze school telt rond de 175 leerlingen. Voor Nederlandse begrippen is dat niet groot en niet klein. Het voordeel van een niet zo’n grote school is dat wij alle kinderen goed kennen.

In het huidige basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd. Of dat nu gaat om didactisch en pedagogisch handelen, over gedragsproblemen of over moderne hulpmiddelen als multimediacomputers, er is een heel scala van zaken die om specifieke kennis vraagt. Deze specialismen krijgen meer kans wanneer er meerdere mensen op een school werkzaam zijn.

Wij hebben acht groepen, in de meeste groepen wordt in deeltijd gewerkt. Daardoor werken er op onze school veertien leerkrachten. Doordat er veel overlegd wordt is een kind bij ons niet zomaar een kind maar een kind met een eigen identiteit.
<< terug