Respect

Op de Clara Fabriciusschool zijn we allemaal verschillend, maar we hebben respect voor elkaar. Respect betekent voor ons dat wij waardering voor de ander hebben en rekening houden met de ander.
Wederzijds respect tussen kinderen, leerkrachten en ouders is essentieel voor onze relaties met anderen en onze omgeving.

Zelfs de inspectie valt het op hoe respectvol we met elkaar omgaan en beschrijft in het inspectierapport: "De sfeer op de Clara Fabricius is goed. Leraren en leerlingen gaan respectvol met elkaar om."